TEXTILA TANKELEKAR Experiment med bärighet och kollaps i olika skalor
HV Gallery, Stockholm 2019-10-22 – 2019-11-23.


Foto Karin Björqvist